×
Menu

Darthmagik

Magiczne drzwi do mrocznego świata wyobraźni

Home

RODO

Postanowienia ogólne Cel i zakres zbierania danych Podstawa przetwarzania danych Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania Pliki „Cookies” Postanowienia końcowe POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://darthmagik.pl/. jest Mariusz Walczak , adres poczty elektronicznej: darthmagik@gmail.com, dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie…