5 maja 2022 - Inne Opowiadania Własne przemyślenia

Wieczna wojna myśli

Jesteśmy jednym głosem twego szaleństwa. Jesteśmy jednością. Mrokiem. Przekleństwem i darem. Liryką i poezją. Po prostu… pustką życia na kartce papieru.

Read More